www.vakantiehuisverzekeringen.nl

Vragen? Bel of mail ons! Tel. 072-2013050

 • Onbezorgd vakantie vieren in Spanje!

  Inclusief verhuur | All Risk | Kunstverzamelingen

 • Onbezorgd vakantie vieren in Spanje!

  Inclusief verhuur | All Risk | Kunstverzamelingen

Spanje

Spanje

Uw vakantiehuis in Spanje verzekeren?

Snel | Eenvoudig | Zeer voordelig!

Bereken binnen 1 minuut de premie voor uw vakantiehuisverzekering in Spanje.
Inclusief glas, verhuur en aansprakelijkheid!

Garanties

 • Direct dekking mogelijk
 • 2 weken "niet goed, geld terug"
 • All Risk dekking
 • Inclusief verhuur
 • Persoonlijk contact

Voordelen op een rij

 • Via ons 7,5% online korting
 • Direct aanvragen
 • Direct dekking mogelijk
 • Ondersteuning bij schade

Voorwaarden en documenten

Informatie vakantiehuisverzekering Spanje

Klanten over ons

9

Goed

Goed
- Zoetermeer - 14 oktober 2019

Goed.

Snel geregeld, niet duur. Helemaal tevreden.
- Zwaag - 14 oktober 2019

Doen wat ze zeggen

Een dagverzekering is altijd lastig om af te sluiten. Bij Sluitsnel.nl ging het binnen 1 [...]
- Groningen - 14 oktober 2019

Really fast

Really fast and good customer service
- Aalsmeer - 13 oktober 2019

top

simpel en werkt
- Rijswijk - 10 oktober 2019

Lekker snel

Gewoon snel geregeld
- Grave - 9 oktober 2019

Eendagsverzekering

Alles snel en goed geregeld
- Eindhoven - 9 oktober 2019

Top!! Super snel je verzekering afsluiten.

Binnen 1 dag een verzekering afsluiten! Ik zeg doen.
- Jongenelen - 9 oktober 2019

Simpel en snel afgesloten

Heel snel geregeld!
- Malden - 9 oktober 2019
264 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9/10

Berekenen en aanvragen Vakantiehuisverzekering Spanje

 • Gebruik de rekenhulp of vul zelf de verzekerde bedragen in
 • Bekijk direct de premie voor uw vakantiehuis
 • U kunt de polis direct aanvragen

Voorlopige dekking!

* Voorlopige dekking zal worden verstrekt indien het risico binnen de acceptatierichtlijnen blijft van de maatschappij:

 • U bent eigenaar van het te verzekeren vakantiehuis in Spanje.
 • Het vakantiehuis wordt niet meer dan 26 weken per jaar verhuurd. Dit uitsluitend in combinatie met eigen gebruik.
 • Er vinden geen verbouwingswerkzaamheden plaats met een totale aanneemsom hoger dan € 25.000,00.
 • Alle buitendeuren zijn voorzien van deugdelijk, afsluitbaar, hang- en sluitwerk.
 • De laatste 5 jaar heeft u niet meer dan 2 schades gehad met een totaalbedrag van € 5.000,00.
 • Uw vakantiehuis heeft een harde dakbedekking en bestaat hoofdzakelijk uit harde materialen.
  Indien er sprake is van een andere bouwaard, dan zal u eerst onze maatwerkofferte ontvangen.
 • Het totale risico heeft een woonoppervlak van maximaal 300 m2.
 • Het vakantiehuis, de bijgebouwen en/of zwembaden verkeren in goede staat van onderhoud.
 • Een verzekeraar heeft u nooit een verzekering opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent Nederlands ingezetene.

Wat is gedekt?

 • Aansprakelijkheid voor uw vakantiehuis
 • Zeer ruime dekking op basis van het ‘all-risks’-principe
 • Schade door brand, blikseminslag, ontploffing, water, neerslag en storm
 • Glasschade en beschadigingen aan zonwering en antennes
 • Schade door diefstal na inbraak
 • Schade door een aardbeving is meestal meeverzekerd
 • Tuinaanleg tot € 10.000
 • Audio-, video- en computerapparatuur tot € 2.500,00
 • Kunstvoorwerpen zijn meeverzekerd tot € 10.000,00
 • Reis- of verblijfskosten indien u bij een calamiteit naar uw vakantiehuis moet

Service en nazorg
Een vakantiehuisverzekering aanvragen is natuurlijk belangrijk en gelukkig vrij eenvoudig.
Bij ons kunt u rekenen op goede telefonische bereikbaarheid. Geen dure 0900 nummers, maar gewoon onze vaste lijn in Heiloo.

Heeft u schade aan uw vakantiehuis of inboedel?
U staat er niet alleen voor!
Wij bieden onze klanten gratis ondersteuning bij schade. 

Zo heeft u 1 contactpersoon voor al uw vragen.

Heeft u vragen over de dekking van de vakantiehuisverzekering?
Heeft u vragen over het aanvraagtraject?

Neem dan gerust contact met ons op.

Clausule | Dwingende wetgeving Spanje

Lokale wetgeving in Spanje gaat voor de Nederlandse wetgeving en polisvoorwaarden.

Deze verzekering voldoet aan de dwingende wetgeving van algemeen belang die door  het land waar de verzekerde vakantiehuis is gevestigd.

Onder wetgeving van algemeen belang wordt verstaan bepaalde essentiële wetgeving in een EU lidstaat, die voldoet aan de algemeen belang criteria van het Europese Hof.

Clausule | Buitengewone gebeurtenissen Spanje

Deze clausule is een in het Nederlands vertaald uittreksel van de Spaanse regelgeving aangaande het fonds Consorcio de Compensación de Seguros, in het vervolg Consorcio.
Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële wetstekst kan worden geraadpleegd op www.consorseguros.es

Werkingssfeer
De volgende bepalingen zijn op alle door u bij ons verzekerde onroerende en roerende zaken in Spanje van toepassing.
> Schade aan uw onroerende en roerende zaken in Spanje ten gevolge van een buitengewone gebeurtenis, wordt in afwijking van de polisvoorwaarden niet gedekt door ons maar door Consorcio. Om voor vergoeding van schade in aanmerking te komen, dient u aan de op u rustende verplichting tot betaling van premie aan ons te hebben voldaan.

Uitsluiting van schade Hiscox
Wij dekken geen schades die onder de dekking van Consorcio vallen.

Buitengewone gebeurtenissen
De volgende buitengewone gebeurtenissen worden gedekt door Consorcio:

 • aardbevingen, vloedgolven, uitzonderlijke overstromingen (met inbegrip van stormvloed), vulkanische uitbarstingen, buitengewone cyclonische activiteit (met inbegrip van storm met een windsnelheid vanaf 120 kilometer per uur en tornado’s) en het vallen van hemellichamen of meteoren;
 • gewelddaden als gevolg van terrorisme, rebellie, opruiing, staking die krachtens de wet wordt aangeduid als een buitengewoon risico, opstand, onlusten van algemene aard of gebeurtenissen of daden van strijdkrachten of staatsveiligheidsdiensten in vredestijd.

Omvang van de dekking
De zaken die u bij ons heeft verzekerd zijn onder de dekking van Consorcio verzekerd tegen dezelfde verzekerde bedragen als bij ons.

Eigen risico
Consorcio hanteert bij schade aan uw gebouw, inboedel, kunstvoorwerpen en kostbaarheden geen eigen risico.

Uitkering door Hiscox
Indien de vergoeding die u ontvangt op grond van de door Consorcio voor een buitengewone gebeurtenis geboden dekking lager is dan de vergoeding die wij zouden voldoen indien de buitengewone gebeurtenis niet onder de dekking van Consorcio zou vallen, vergoeden wij het verschil conform onze polisvoorwaarden tot maximaal het verzekerd bedrag.

Uitsluiting schade door Consorcio
De volgende schade zal niet vergoed worden door Consorcio:

 • Schade die niet in aanmerking komt voor vergoeding krachtens de wet;
 • Schade aan zaken die elders verzekerd zijn middels een verzekering waarvoor geen verplichte heffing ten gunste van Consorcio geldt;
 • Schade veroorzaakt door een fout of gebrek van de verzekerde zaak;
 • Schade veroorzaakt door een gewapend conflict ongeacht of dit voorafgegaan is door een oorlogsverklaring;
 • Schade veroorzaakt door, optredend of voortvloeiend uit kernenergie;
 • Schade veroorzaakt door uitsluitend tijdsverloop;
 • Schade veroorzaakt door uitsluitend de werking van golven of gewone onderstromingen;
 • Schade veroorzaakt door een ander natuurlijk verschijnsel dan genoemd in artikel 3, in het bijzonder een stijging van het niveau van de ondergrond, het verschuiven van hellingen, aardverschuivingen of verzakkingen, rotsverschuivingen en vergelijkbare verschijnselen, tenzij de schade klaarblijkelijk is veroorzaakt door regenwater dat tegelijkertijd ook uitzonderlijke overstromingen in het gebied veroorzaakt;
 • Schade ten gevolge van staking, al dan niet legaal, oproer of algemene onlusten tijdens openbare bijeenkomsten en demonstraties, die niet krachtens de wet wordt aangeduid als buitengewone gebeurtenissen;
 • Schade die verband houdt met polissen waarvan de datum van aanvang van dekking of ingang van de polis, in ieder geval de meest recente van beide, minder dan 30 dagen ligt voor de schadedatum, behalve in het geval van vervanging of substitutie van de polis, of automatische herwaardering van het verzekerd bedrag;
 • Schade ontstaan voordat de eerste premie is betaald, tijdens opschorting van de dekking of na beëindiging van de verzekering vanwege het niet conform de polisvoorwaarden nakomen van de verplichting tot premiebetaling;
 • Schade veroorzaakt door handelingen van de verzekerde verricht te kwader trouw;
 • Schade veroorzaakt door stroomonderbrekingen of wijzigingen in externe stroomvoorziening;
 • Schade veroorzaakt door gebeurtenissen die vanwege de ernst of omvang door de regering worden uitgeroepen tot nationale calamiteit of ramp.

Procedure bij schade
In afwijking van en ter aanvulling op onze polisvoorwaarden, dient u binnen zeven dagen na kennisname van de schade, de schade te melden bij een regionaal Consorciokantoor of bij ons. Kennisgeving wordt gedaan aan de hand van het door Consorcio voorgeschreven formulier dat beschikbaar is op www.consorseguros.es dan wel in een regionaal Consorciokantoor of bij ons.
Het schadebedrag zal vanuit Consorcio worden vastgesteld zonder dat Consorcio hierbij gebonden is aan onze bevindingen.

Contact opnemen met Consorcio
Indien u vragen heeft over de te volgen procedure of een schade wenst te melden die het gevolg is van een buitengewone gebeurtenis, dan kunt u contact opnemen met het Consorcio de compensación de seguros op het nummer +34 902 222 665.

 

Meer weten over Spanje?

Bekijk dan de  Vakantiehuis Spanje verzekeren van Spanje en de Vakantiehuis Spanje verzekeren voor vakantiehuizen.

Lees hier het artikel over onverzekerde woningen doordat de vergunningen en documenten achteraf toch niet op orde blijken te zijn. Miljoenen huizen in Spanje blijken onverzekerd terwijl er wel premie wordt betaald.

Een handelsnaam van

 • Er zijn geen recente tweets