www.vakantiehuisverzekeringen.nl

Vragen? Bel of mail ons! Tel. 072-2013050

 • 'Vakantiehuis verzekeren in Frankrijk'

  All Risk | Glas | Verhuur en Aansprakelijkheid

 • 'Onbezorgd vakantie vieren'

  Bereken eenvoudig uw premie

Frankrijk

Frankrijk

Snel | Eenvoudig | Zeer voordelig!

Uw vakantiehuis in Frankrijk verzekeren? Snel en goed geregeld!
Inclusief glas, verhuur en aansprakelijkheid!

Garanties

 • 2 weken “niet goed, geld terug”
 • All Risk dekking
 • Ondersteuning bij schadeclaims
 • Webshop Keurmerk

Voordelen op een rij

 • Opstal vakantiehuis + inboedel
 • *Inclusief verhuur
 • Inclusief aansprakelijkheid
 • 7,5% online korting
 • Schade door bosbranden meeverzekerd

Voorwaarden en documenten

Informatie | Vakantiehuis in Frankrijk verzekeren

Klantbeoordelingen

9,2 10
Sluitsnel.nl Verzekeringen
697 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen

Uw vakantiehuis in Frankrijk verzekeren?

 • Gebruik de rekenhulp of vul zelf de verzekerde bedragen in
 • Bekijk direct de premie voor uw vakantiehuis.
 • U kunt de polis direct aanvragen

Voorlopige dekking!

* Voorlopige dekking zal worden verstrekt indien het risico binnen de acceptatierichtlijnen blijft van de maatschappij:

 • U bent eigenaar van het te verzekeren vakantiehuis
 • *Het vakantiehuis wordt niet meer dan 26 weken per jaar verhuurd, uitsluitend in combinatie met eigen gebruik en zolang er geen sprake is van commerciële verhuur waarbij de woning wordt aangeboden op online platforms, zoals.
 • Er vinden geen verbouwingswerkzaamheden plaats met een totale aanneemsom hoger dan € 25.000,00.
 • Alle buitendeuren zijn voorzien van deugdelijk, afsluitbaar, hang- en sluitwerk.
 • De laatste 5 jaar heeft u niet meer dan 2 schades gehad met een totaalbedrag van € 5.000,00.
 • Uw vakantiehuis heeft een harde dakbedekking en bestaat hoofdzakelijk uit harde materialen.
  Indien er sprake is van een andere bouwaard, dan zal u eerst onze maatwerkofferte ontvangen.
 • Het totale risico heeft een woonoppervlak van maximaal 300 m2.
 • Het vakantiehuis, de bijgebouwen en/of zwembaden verkeren in goede staat van onderhoud.
 • Een verzekeraar heeft u nooit een verzekering opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet.
 • U en/of andere belanghebbende bij deze verzekering is de afgelopen 5 jaar niet in aanraking geweest met politie of justitie.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of bent Nederlands ingezetene.

Dekkingen Vakantiehuisverzekering Frankrijk

 • Aansprakelijkheid voor uw vakantiehuis
 • Zeer ruime dekking op basis van het ‘all-risks’-principe
 • Schade door brand, blikseminslag, ontploffing, water, neerslag en storm
 • Glasschade en beschadigingen aan zonwering en antennes
 • Schade door diefstal na inbraak
 • Schade door een aardbeving is meestal meeverzekerd
 • Tuinaanleg tot € 10.000
 • Audio-, video- en computerapparatuur tot € 2.500,00
 • Kunstvoorwerpen zijn meeverzekerd tot € 10.000,00
 • Reis- of verblijfskosten indien u bij een calamiteit naar uw vakantiehuis moet

Service en nazorg
Een vakantiehuisverzekering aanvragen is natuurlijk belangrijk en gelukkig vrij eenvoudig.
Bij ons kunt u rekenen op goede telefonische bereikbaarheid. Geen dure 0900 nummers, maar gewoon onze vaste lijn in Heiloo.
Daarbij reageren wij vrijwel direct op uw e-mail en whatsapp berichten!

Heeft u schade aan uw vakantiehuis of inboedel?
U staat er niet alleen voor!
Wij bieden onze klanten gratis ondersteuning bij schade. 

Zo heeft u 1 contactpersoon voor al uw vragen.

Heeft u vragen over de dekking van de vakantiehuisverzekering?
Heeft u vragen over het aanvraagtraject?

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Clausules | Ook is meeverzekerd

Clausule | Dwingende wetgeving Frankrijk

Lokale wetgeving gaat voor de Nederlandse wetgeving en polisvoorwaarden.

Deze verzekering voldoet aan de dwingende wetgeving van algemeen belang die door  het land waar de verzekerde vakantiewoning is gevestigd.

Onder wetgeving van algemeen belang wordt verstaan bepaalde essentiële wetgeving in een EU lidstaat, die voldoet aan de algemeen belang criteria van het Europese Hof.

Clausule | Natuurramp
(catastrophe naturelle)

In aanvulling op de polisvoorwaarden, zijn de verzekerde zaken tevens verzekerd tegen schade direct veroorzaakt door natuurgeweld, indien en voor zover:

 • het natuurgeweld door de Franse overheid is uitgeroepen tot een natuurramp (catastrophe naturelle) door middel van een interministerieel decreet dat in de Franse Staatscourant (Journal officiel) is gepubliceerd; en
 • de schade veroorzaakt door deze natuurramp op grond van Frans recht ten tijde van de schade door brandverzekeraars vergoed dient te worden.
  Op deze uitbreiding van de dekking is een eigen risico van toepassing van € 250,- per gebeurtenis, tenzij op het polisblad een hoger eigen risico is vermeld.

Natuurgeweld
Een enorme, niet in te tomen natuurkracht, zoals een aardbeving, aardverschuiving, overstroming of lawine.

Clausule | Verhaal van buren en derden
(recours des tiers et des voisins)

Onder deze verzekering is tot maximaal € 5.000.000,- per gebeurtenis meeverzekerd uw aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 tot en met 1384 van het Frans Burgerlijk Wetboek (Code Civil) voor materiële beschadiging van zaken van buren of van andere derden. Dit behelst schade  veroorzaakt door brand, ontploffing of water voortgekomen uit het risicoadres binnen de verzekeringsperiode.

Clausule Bliksemafleiding/overspanningsbeveiliging

De clausule Bliksemafleiding/overspanningsbeveiliging is van toepassing op risicoadressen gelegen in het postcodegebied beginnende met 06 – 13 – 30 – 34 – 83 – 84

Een bliksemafleider of een overspanningbeveiliging moet in een werkvaardige toestand aanwezig zijn op het Franse risicoadres. Indien dit niet het geval is dient deze binnen 2 maanden na aanvang van deze polis geplaatst te zijn.
Indien er een aan bliksem gerelateerde schade plaats vindt na deze termijn en de plaatsing nog niet heeft plaats gevonden, dan zal het eigen risico 20 % van de verzekerde som van het woonhuis bedragen, met een minimum van € 2.000,-.

Meer weten over Frankrijk?

Bekende plaatsen en streken in Frankrijk

Auvergne Côte d’Azur
Bretagna Cervennen
Corsica De Elzas
Dordogne Franse Alpen
Forêt d’Orient Languedoc-Roussillon
Gorges du Tarn Loiredal
Limousin Pyreneeën
Lot Normandië
Bourgogne Vogezen

Meer weten over Frankrijk? Bekijk dan de  Vakantiehuis Frankrijk verzekeren voor Frankrijk en/of de Vakantiehuis Engeland verzekeren voor vakantiehuizen.

Een handelsnaam van

 • Er zijn geen recente tweets

Onze klantbeoordelingen

9,2 10
Sluitsnel.nl Verzekeringen
697 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen